Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Linear HF 1200w

Linear HF 1200w
όλα μαζί/all 4: 400€
τεμάχιο/per piece: 120€

τα transistor είναι αντιστοιχα του blf177 , 150w έκαστο. διατίθεται splitter και combiner για την τετράδα.
The transistors are corresponding to blf177, 150w each, splitter and combiner for all 4 is available.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου